ทัวร์หลุดถูกที่สุดในโลก_ทัวร์เกาหลี14111(20072560)