07_0ร้านอาหารกาญจนบุรี_ร้านอาหารบ้านลุงชวนสวนป้าติ๋ว