07_02ร้านอาหารกาญจนบุรี_ร้านอาหารบ้านลุงชวนสวนป้าติ๋ว