แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 2017-12-08T17:28:48+00:00
ทัวร์ฮ่องกง

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
สอบถามโทร. (02)102-0623-4

ทัวร์ฮ่องกง

vec_hongkong ฮ่องกง  เซินเจิ้น   4 วัน   3 คืน  โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS
รหัสสินค้า : HKG041-101
โดย : logo_kenyaเริ่มต้น :5,995 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค.-ธ.ค. 2560

จำลองเมืองฮอลแลนด์ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ช้อปปิ้ง 3 ร้าน ช้อปปิ้งหล่อหวู่ วิคตอเรียพ้อยท์ อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกง จิวเวอร์รี่ พิเศษ! ชมโชว์ม่านน้ำ

ทัวร์ฮ่องกง

vec_hongkong ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES
รหัสสินค้า : HKG006-130
โดย : logo_hongkong_airlinesเริ่มต้น :6,888 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ย. – มี.ค.  2561

บัวหิมะ หยก ผ้าไหม  วัดกวนอู  โชว์น้ำพุเต้นระบำ ฮ่องกง   รีพลัสเบย์  จิวเวอรี่  วัดแชกง  ช้อปปิ้งนาธาน ตลาดตงเหมิน  ถนนคนเดินยอดนิยมของชาวจีน

ทัวร์ฮ่องกง

vec_hongkong ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific
รหัสสินค้า : HKG008-130
โดย :logo_cathay_pacificเริ่มต้น : 10,888 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดกวนอู โชว์น้ำพุเต้นระบำ ตลาดหล่อวู วัดแชกงหมิว แวะชมสินค้าโอท็อป โรงงานจิวเวอร์รี่  ช็อปปิ้งย่านถนนนาธาน

S-HKG023-120-HKG01_CX_JUL-DEC17--ฮ่องกง-เซิ้น้จิ้น-ฟรี-นองปิง

vec_hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific
รหัสสินค้า : HKG023-120
โดย :logo_cathay_pacificเริ่มต้น : 11,900 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ย. – ธ.ค. 2560

พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง city gate outlets เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

 ทัวร์ฮ่องกง

vec_hongkong  มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia
รหัสสินค้า : HKG005-001
โดย : logo_airasiaเริ่มต้น : 12,999 ฿
 • ออกเดินทาง :  พ.ย. – พ.ค. 2561

วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล  เวเนเชี่ยน  เดอะปาริเซียน  จูไห่ ถนนคู่รัก The Lover’s Road  ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”

HKG053-114-ฮ่องกงกระเช้านองปิง1

vec_hongkong  ฮ่องกง กระเช้านองปิง  3 วัน 2คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
รหัสสินค้า : HKG053-114
โดย : logo_cathay_pacificเริ่มต้น : 13,900 ฿
 • ออกเดินทาง :  พ.ค. – ธ.ค. 2560

กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน เกาะลันเตา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK เกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว SYMPHONY OF LIGHTS

S-HKG024-120-HKG04_RJ_AUG-DEC17-ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-4-เมือง-4-วัน-3-คืน

vec_hongkong  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 3คืนโดยสายการบิน Royal Jordan Airways
รหัสสินค้า : HKG024-120
โดย : logo_royaljordanianเริ่มต้น : 13,900 ฿
 • ออกเดินทาง :   ธ.ค. 2560

ถนนคู่รัก หวี่หนี่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน โชว์หยวนหมิงหมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์ เวเนเชี่ยนยรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม

S-HKG014-001-HKG03-ฮ่องกง-ลันเตา-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า-5-วัน-3-คืน

vec_hongkong  ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5วัน 3คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
รหัสสินค้า : HKG014-001
โดย : logo_hongkong_airlinesเริ่มต้น : 14,999 ฿
 • ออกเดินทาง :  ธ.ค. 60 – ก.พ. 61

วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง โชว์สุดอลังการ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY

HKG049-114-ฮ่องกง

vec_hongkong ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 
รหัสสินค้า : HKG049-114
โดย : logo_cathay_pacificเริ่มต้น : 15,900 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ธ.ค. 2560

ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมริม  หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK    วัดหวังต้าเซียน   วัดแชกงหมิว  SYMPHONY OF LIGHTS   วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  ถนนนาธาน  ร้านจิวเวอรี่  ร้านสมุนไพรจีน  วัดหวังต้าเซียน

ทัวร์ญี่ปุ่น

vec_hongkong ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA
รหัสสินค้า : HKG002-001
โดย : logo_airasiaเริ่มต้น : 15,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – พ.ค. 2561

วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน วิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว

ทัวร์ฮ่องกง

vec_hongkong  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2 คืน โดยสายการบิน EMIRATES
รหัสสินค้า : HKG001-001
โดย : logo_emiratesเริ่มต้น : 16,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 2560

A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET  ดิสนีย์แลนด์นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง

vec_hongkong  กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง 3วัน 2 คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
รหัสสินค้า : HKG004-114
โดย : logo_cathay_pacificเริ่มต้น : 16,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 2560

กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา   CITY GATE OUTLET  SYMPHONY OF LIGHTS  ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

S-HKG021-001-HKG12_OCT-MAR_HX_ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า-3D2N

vec_hongkong  ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3D 2N โดยสายการบิน Hongkong airline
รหัสสินค้า : HKG021-001
โดย : logo_hongkong_airlinesเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. 60 – มี.ค. 61

วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เวเนเชียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

S-HKG017-001-HKG08OCTMAR_CX_ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์-พีคแทรม

vec_hongkong  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
รหัสสินค้า : HKG017-001
โดย : logo_cathay_pacificเริ่มต้น : 18,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 31 ธ.ค. 60 – มี.ค. 61

เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

S-HKG016-001-HKG05-ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์-4วัน-2-คืน

vec_hongkong  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2 คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
รหัสสินค้า : HKG016-001
โดย : logo_hongkong_airlinesเริ่มต้น : 24,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 31 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค.61

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีคหมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา

ประเทศฮ่องกง เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมเสมอสำหรับนักท่องเที่ยวมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายมีสินค้าแบรนเนม ยี่ห้อดังๆ มีประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินที่ไม่ซ้ำประเทศไหน ในโลก มีร้านอาหารมากมายยิ่งกว่ามหานครนิวยอร์กเสียอีก มีทั้งข้างทางและหายเร่แผงลอย จุดเด่นของฮ่องกงคือ มีตึกที่สูงระฟ้าเป็นเมืองที่มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีเช่น โอเซี่ยนปาร์ค Disneyland กระเช้านองปิง 360 ข้ามน้ำทะเล ข้ามภูเขามีอาหารทะเลที่สดๆ จากแหล่ง เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุด
ทัวร์ฮ่องกง เมื่อมาเที่ยวฮ่องกงเรามี ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก สำหรับทุกท่านได้มาเที่ยวที่ฮ่องกงนี้ การเดินทางก็แสนจะสบายมาถึงฮ่องกงสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านคือมีสนามบินที่เชื่อมโยงไปสู่เมืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลก 40 รางวัลที่ได้รับมา
มาเที่ยวฮ่องกงต้องรู้ว่าช่วงไหนดี ช่วงอากาศหนาวดีมาก ช่วงตรุษจีน หลังปีใหม่ และช่วงเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม เป็นช่วงที่ฮ่องกงลดกระหน่ำสินค้าชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวพาลูกหลานมาช้อปปิ้งกันเยอะมาก แต่ในเดือนมิถุนายน-กันยายน อากาศร้อนชื้น ฝนตกในช่วงนี้ และใบไม้ร่วงในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน และฤดูหนาวในเดือนมีนาคม- กุมภาพันธ์ เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูไม่ไกลจากประเทศไทย มาช่วงไหนก็แสนสะดวกมาได้ตลอด

จองทัวร์ (02)102-0624

แนะนำสถานที่เที่ยวฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง_content

เที่ยวฮ่องกง

มาเที่ยวทัวร์ฮ่องกง   ฮ่องกงเป็นถิ่นกำเนิดภาพยนตร์โด่งดังมีทริปเด็ดๆ แหล่งช้อปปิ้งสุดมันส์ ติ่มซำรสเลิศ มาเที่ยวทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยพอๆ กับสิงคโปร์ มาเที่ยวทัวร์ ฮ่องกงจุดแรกคือ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  นั่งเรือเฟอรรี่ไปเที่ยวมาเก๊ากัน  มีหอคอยมาเก๊า เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของมาเก๊าด้วย  มีความสูงสุดอยู่ที่ 223  มีลานชมวิว มีร้านอาหาร ที่นี่มีร้านโจ๊ก Ocean Empire  ร้านโจ๊กม่วง เป็นร้านฮิตของคนไทย ชอบร้านนี้มาก และขอแนะนำที่เด็กไม่ควรพลาดคือ ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์  มีสวนสนุกดีสนี่ย์แลนด์มีเครื่องเล่นมากมายที่เด็กไม่ควรพลาด เหมือนแดนมหัศจรรย์ของเด็กเลย ชมพลุและเปิดไฟที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามในตอนกลางคืน    จุดที่พีค สุดคือวิคตอเรีย พีค เป็นที่เที่ยวของทัวร์ ฮ่องกง ที่คนนิยมไปมากที่สุด  มองเห็นวิวพาโนรามาของฮ่องกงขึ้นรถ Tram ไปยังจุดสูงสุดยอดเขา The Peak มองเห็นวิวด้านล่างทั่วทั้งหมด  มองเห็นอ่าวและสันเขาของเกาะอีกด้วย  ดูไฟจากตึกต่างๆ ที่เปิดในตอนกลางคืนสวยงามระยิบระยับ

ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ Ngong Ping 360  มาเที่ยวทัวร์ ฮ่องกง จุดนี้เป็นไฮไลท์ที่มีกระเช้าพื้นใสมองเห็นวิวได้ 360 องศา ไปไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ด้านบนของยอดเขา เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ขออะไรก็มักจะสมปรารถนา มาเที่ยวกับ พรีเมี่ยมเวิล์ด ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ,ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ,ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า   โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก มีไว้ให้เลือกมากมาย สนใจมาเที่ยวช่วงไหนก็ได้เที่ยวได้ทุกเวลา

Hong Kong Tours

To tour Hong Kong Hong Kong is the birthplace of famous movie has a great trip. Shopping is a good time to visit Hong Kong is a cheap tour of the city is as safe as Singapore to tour. Hong Kong is the first point of Hong Kong Macau to take a ferry to Macau. There is a tower of Macau. Macau’s iconic architecture. There is a maximum of 223 views. There is a restaurant here, there is an Ocean Empire porridge. Purple porridge is a popular Thai restaurant. I like this shop a lot. And it is recommended that children do not miss the Hong Kong Disneyland tour. There is amusement park, Disneyland, there are many toys that children should not miss. Like the miracle of the children. Watch the fireworks and turn on the lights at the beautiful fairytale castle at night. Peak point is that Victoria Peak is the most popular tour of Hong Kong. Take in the panoramic view of Hong Kong. Take the Tram to the top of the Peak. See the bay and ridge of the island as well. Watch the fire from the blocks The magnificent opening at night glistening.

Ngong Ping 360 Ngong Ping 360 Tour Hong Kong This is the highlight with a basket of clear sky 360 degree view to pay homage to the great blessings at the top of the hill. Believe it is very sacred. What would it be? Travel with Premium World Tour Hong Kong to pay homage, Hong Kong Disneyland tour, Hong Kong tour, Macau Hong Kong tour program is available to choose from. Interested in any trip at any time.