วิธีจองทัวร์และอื่นๆ2018-06-30T15:55:57+00:00
ทัวร์ต่างประเทศ

วิธีจองทัวร์กับเรา

 • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการ
  Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : sale@premiumworldtour.info
  เจ้าหน้าที่จะแจ้งที่นั่งว่างให้ท่านทราบ

 • 2. ระบุชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือสแกนหน้าพาสปอร์ต
  ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
  ส่งมาทาง E-mail : Sale@premiumworldtour.info หรือทาง FAX. : (02)560-1862

  *กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ระบุชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาทาง E-mail, Fax และ Line Application*

 • 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อแล้ว จะดำเนินการจองโปรแกรมทัวร์ให้ กรณีโปรแกรมยืนยันการออกเดินทาง เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำตามแต่ละโปรแกรม

  *กรณีโปรแกรมทัวร์ยังไม่ยืนยันการออกเดินทางจะยังไม่เรียกเก็บค่ามัดจำ*

 • 4. เมื่อชำระเงินมัดจำแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทาง Fax. : (02)560-1862 หรือ E-mail : sale@premiumworldtour.info

  *เรียกเก็บส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง*

 • 5. ก่อนการเดินทาง 5-7 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งใบเตรียมตัวการเดินทางให้ทาง E-mail

 • 6. ก่อนการเดินทาง 1 วัน หัวหน้าทัวร์จะโทร.แนะนำตัวและยืนยันวันเวลาการเดินทางอีกครั้ง

 • 7. เตรียมตัวออกเดินทาง

วิธีจองตั๋วเครื่องบิน_howto

 • 1. สอบถามตั๋วเครื่องบิน
  Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 2. แจ้งเส้นทางที่ต้องการเดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง และแจ้งข้อมูลของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด

 • 3. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาให้ท่านทราบ และทพการชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน) เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทาง Fax. : (02)560-1862 หรือทาง E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 4. รอรับ E-Ticket ได้ทาง Application Line หรือ E-mail

 • 5. ออกเดินทางได้เลย . .

วิธีจองโรงแรม

 • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโรงแรม
  Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 2. เลือกประเทศ หรือจังหวัด ที่ลูกค้าต้องการเข้าพัก

 • 3. เลือกช่วงเวลาที่เข้าพัก แจ้งจำนวนคืน และจำนวนของผู้ที่ต้องการเข้าพัก

 • 4. ส่งข้อมูลของผู้ทำจองให้กับเจ้าหน้าที่

 • 5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน) เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปทาง Fax. : (02)560-1862 หรือทาง E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 6. รอรับ E-Ticket ได้ทาง Application Line และ E-mail

วิธีจองรถเช่า(x2)_howto

 • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดรถเช่า
  Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 2. แจ้งวันที่ต้องการใช้รถ และแจ้งจำนวนวันที่ใช้รถ

 • 3. แจ้งยี่ห้อรถ และรุ่น ที่ลูกค้าต้องการใช้

 • 4. ตกลงราคา และชำระค่ามัดจำ (ช่องทางการชำระเงิน)

 • 5. ชำระเงินมัดจำ และทำสัญญาในวันที่รับรถ

วิธีจองตั๋วสวนสนุก

 • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดตั๋วเข้าสวนสนุก
  Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 2. แจ้งสวนสนุกที่ต้องการเข้าสวนสนุก

 • 3. แจ้งวันที่ต้องการใช้ และจำนวนท่าน

 • 4. ตกลงราคา และชำระค่าใช้จ่าย

 • 5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน) เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทาง Fax. : (02)560-1862 หรือทาง E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง ผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสามารถเข้ามารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ตามวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบ

วิธีจองทัวร์กับเรา

 • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดตั๋วเข้าสวนสุก
  Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 2. แจ้งประเทศที่ต้องการใช้ตั๋วรถไฟ และแจ้งประเภทตั๋วที่ต้องการใช้

 • 3. ส่งรายละเอียดแผนการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่

 • 4. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาตั๋วรถไฟให้กับท่าน

 • 5. ชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ช่องทางการชำระเงิน) เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินทาง Fax. : (02)560-1862 หรือทาง E-mail : sale@premiumworldtour.info

 • 6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง ผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสามารถเข้ามารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ตามวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบ