ตลาดต้องชม : กาดฮิมน้ำอุโมงค์

LOGO_Like & Share 1

ตลาดต้องชม

สวัสดีค่ะ วันนี้ premiumworldtour มาข่าวสารดีๆมานำเสนอ.. ขอเชิญพี่น้องชาวลำพูน และต่างจังหวัด แอ่วงาน “ตลาดต้องชม…กาดฮิมน้ำอุโมงค์” ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน เปิดดำเนินการทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ทุกสัปดาห์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยตลาดแห่งนี้มีความเป็นตลาด “ภูมิวัฒนธรรม”ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเปิดทางการ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตลาดต้องชม

“ตลาดต้องชม” ถือว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งภาครัฐจะร่วมมือกับประชาชน เอกชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และพัฒนา เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ..

เพื่อนๆท่านไหนสนใจจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว สัมมนา ดูงาน สามารถใช้บริการจัดกรุ๊ปกับทางเราได้นะคะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.premiumworldtour.com และติดตามเราตามช่องทางด้านล่างเลยค่ะ : )


LOGO_Tel & Line 2-edit

ขอเชิญเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางซึ่งควรค่าแก่การ Follow ดังต่อไปนี้…

 Website : https://www.premiumworldtour.info
➤ Fanpage : https://facebook.com/premiumworldtour.info
➤ LINE@ : @premiumworldtour

2017-09-02T12:39:00+00:00