ข่าวสายการบิน_9-6-60_แอร์ ไชน่า เปิดเส้นทางบินใหม่ ปักกิ่ง-ซูริค 2