แพคเกจทัวร์ไต้หวัน 2017-10-05T15:11:58+00:00
ทัวร์ไต้หวัน

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
สอบถามโทร. (02)102-0623-4

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน : TAIWAN SO COOL 5วัน 3คืน  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW054-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 13,988 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย.2560 – ม.ค.2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN : BEST TAIWAN 5วัน 3คืน  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW055-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 14,888 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค.2560 – ม.ค.2561

ปล่อยโคม ผิงซี  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN CHIC CHIC FULL DAY 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW053-005
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 15,555 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย.-ต.ค. 2560

หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง  วัดกวนอู ร้านชา ไถจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป ร้านปะการังแดง ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก  ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน โดย Tiger Air
รหัสสินค้า : TW040-067
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 15,888 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค.-ต.ค. 2560

วัดจงไถชานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ตเมืองไทเป ชิมขนมพายสัปปะรด ร้านศูนย์เครื่องประดับ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน คริ คริ 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW002-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 16,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค. – ธ.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  ตึกไทเป101

TW023-059-IT09_TPEไต้หวันปล่อยโคมลอย-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น--5วัน-4-คืน

vec_taiwan  WONDERFUL TAIWAN 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Tiger Air
รหัสสินค้า : TW023-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 16,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค. – ต.ค. 2560

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมุ่บ้านเก่าแก่ของไต้หวัน  ไทจง ไทเป

ทัวร์เวียดนาม

vec_taiwan  TAIWAN : ไต้หวัน คริ คริ 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW016-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 16,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ต.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN ALISHAN 6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW056-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 17,988 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย.2560 – ม.ค.2561

ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ

TW012-059-IT06_-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น--5วัน-4-คืน

vec_taiwan  TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Tiger Air
รหัสสินค้า : TW012-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง :  ก.ค.-ต.ค.  2560

หนานโถว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดบุ๋นบู้ ไทเป อุทยานหินเหย๋หลิ่ว หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต วัดเสวียนกวง ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ วัดหลงซาน

TW019-098-EASY-สุดจิ้น-IN-TAIWAN-5D-3N-BY-XW-(FEB-OCT'17)_UPDATE

vec_taiwan  EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW019-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค.  2560

วัดจงไถฉานซื่อ  ทล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต   ไถจง  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ตึกไทเป 101

TW027---112-สุดจิ้น-IN-TAIWAN-5D-3N

vec_taiwan EASY สุดจิ้น in TAIWAN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW027-112
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค.  2560

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง  ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว วัดจงไถฉานซื่อ

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 วัดเสวียนจ้าง 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW057-104
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ย. – ธ.ค.  2560

วัดพระถังซัมจั๋ง  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนจ้าง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TW050---104-(SHXWTPE6)-ไต้หวัน-ตึก101-กู้กง-เย๋หลิ่ว-5D3N

vec_taiwan ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5D3N โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW050-104
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,888 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ต.ค.  2560

ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TW052-012-pk0-6870-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-5-วัน-3-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW052-012
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ต.ค.  2560

วัดเหวิ่นหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  ไถจง  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง  หนานโถว

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN อาลีซาน ดี๊ด๊า 5วัน 4คืน  โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW004-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 18,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ต.ค.  2560

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5วัน 4คืน  โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW003-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 18,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค.  2560

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง GLORIA OUTLET

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน 3คืน  โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW046-110
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 19,555 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตแช่น้ำแร่ 5 ดาว

TW010---112-TAIWAN-JEED-JEED-5-วัน-4-คืน.

vec_taiwan  TAIWAN JEED JEED 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINE
รหัสสินค้า : TW010-112
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 19,888 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ พิเศษ! แช่น้ำแร่ออนเซน

TW007-059-IT05_-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น5วัน-4คืน.

vec_taiwan  WONDERFUL IN TAIWAN 5วัน 4คืน โดยสายการบิน TIGER AIR
รหัสสินค้า : TW007-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 19,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ต.ค.  2560

หนานโถว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดบุ๋นบู้ อุทยานเหย่หลิว หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานเหย่หลิว หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6วัน 4คืน โดยสายการบิน Nok Scoot
รหัสสินค้า : TW014-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 19,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 2560

หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า ร้านขนมและของฝาก ฟาร์มแกะ วัดหลงซาน ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถาน XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
รหัสสินค้า : TW006-110
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 19,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค. – ธ.ค. 2560

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว ชิมพายสับปะรด ตึกไทเป101

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  Taiwan : MAGICAL IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW029-001
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 20,777 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เป่ยโถว ร้าน Cosmetic ตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  Taiwan : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
รหัสสินค้า : TW028-110
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 20,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – พ.ย. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan   ไต้หวัน บรรเจิด 5วัน 4คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW047-110
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 21,888 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจี้ยอี้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

S-TW034-001-TPE10---(SEP-DEC'17)-AMAZING-TAIWAN-4D3N-BY-TG

vec_taiwan  AMAZING TAIWAN 4D3N โดยสายการบิน THAI AIR WAYS
รหัสสินค้า : TW034-001
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 21,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้  ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกําแพง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  WONDERFUL TAIWAN 5วัน 4คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW039-001
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 21,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 2560

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิวสะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุย

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN : ไต้หวัน ปังมาก! 4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW025-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 21,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 2560

นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ศูนย์ germanium อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW048-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 21,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอูหลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  เมืองไทเป ตึกไทเป101 อาบน้ำแร่ในโรงแรม

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN COOL COOL 4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW001-133
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 22,599 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค. – ธ.ค. 2560

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว  ร้านขนมพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) GERMANIUM POWER CENTER  DUTY FREE   ช้อปปิ้งซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินอู่

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN : TAIWAN EVA FOR YOU 4วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW036-110
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 22,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 1-4 ธ.ค. 2560

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไถจง  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง กระเช้าพาโนรามาชมวิว

TW018-098-EASY-สุดจ๊าบ-IN-TAIWAN-6D4N-BY-XW-(MAR-OCT'17)_UPDATE

vec_taiwan  EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6D 4N โดย NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW018-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 22,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค. 2560

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ป่าสนพันปี ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ปล่อยโคมลอยผิงซี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตทำ พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง ตลาดซีเหมินติง ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน : EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6วัน 4คืน โดย NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW009-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 22,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ต.ค. 2560

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ตลาดซื่อหลิน พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN : ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าด! 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW011-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 22,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ธ.ค. 2560

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่  ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW015-012
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 23,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – พ.ย. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไถจง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน

TW049---110-7.-CI-ไต้หวัน-เปิ๊ดสะก๊าดด!!-(23,999)-CI-834-837

vec_taiwan  ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าดด! 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW049-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 23,999 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ต.ค. 2560

อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น  หมู่บ้านสายรุ้ง  อุทยานแหย๋หลิ๋ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5วัน 4คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW031-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 24,555 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 2560

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป101 แช่น้ำแร่เจียวซี  นั่งรถไฟสู่ อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป หนิงเซียไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN ALISHAN! 4วัน 3คืน  โดย CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW005-133
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 24,899 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ธ.ค. 2560

ไต้หวัน  เถาหยวน   ไถจง   หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  เมืองเจียอี้ ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

S-TW035-001-TPE11---(SEP-DEC'17)-FANTASTIC-TAIWAN-5D4N-BY-TG

vec_taiwan  FANTASTIC TAIWAN 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
รหัสสินค้า : TW035-001
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 25,777 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. – ธ.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้าน Cosmetic อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

vec_taiwan  TAIWAN HANSA 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Airways
รหัสสินค้า : TW030-011
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 25,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ธ.ค. 2560

ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว จิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน วันพ่อ 5วัน 4คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW026-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 29,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 1-5 ธ.ค. 2560

ตึกไทเป 101 นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า นั่งกะเช้าชมวิว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวในห้องพัก อุทยานเหย่หลิ่ว ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน อาลีซัน 5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
รหัสสินค้า : TW022-012
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 32,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. และ ธ.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ไทเป  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ  พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ขึ้นตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN : ไต้หวัน อาลีซัน 5วัน 4คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW021-012
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 33,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. และ ธ.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตอนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ขึ้นตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวันอาบน้ำแร่ 5 ดาว 5วัน 4คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW043-110
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 33,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 7-11 ธ.ค. 2560

พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN 5 ดาว 5วัน 4คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW044-110
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 33,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 19-23 ต.ค. 2560

พิพิธภัณฑ์กู้กง ร้ายพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  TAIWAN COUNTDOWN 5วัน 4คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TW017-012
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 34,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 31 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.61

วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ขึ้นตึกไทเป 101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  ไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  อาลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW058-104
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 37,799 ฿
 • ออกเดินทาง : 28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  COUNTDOWN ปี 2018 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Airlines
รหัสสินค้า : TW059-104
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 37,799 ฿
 • ออกเดินทาง : 30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61

พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองเถาหยวน อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ COUNTDOWN  ปี2018 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW020-012
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 37,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ต.ค. และ ธ.ค. 2560

นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  โรงงานหินอ่อน  ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ฮวาเหลียน  นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป  อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)

ทัวร์ไต้หวัน

vec_taiwan  ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
รหัสสินค้า : TW024-012
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 39,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ธ.ค. 2560

อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  โรงงานหินอ่อน อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ขึ้นตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ

เที่ยวไต้หวัน เป็นประเทศที่น่าไปค้นหา เพราะที่นี่แบ่งเป็นสองฝั่งคือตะวันออกและตะวันตกด้วยภูเขา มีสายการบินที่มุ้งมิ้งที่สุดบนน่านฟ้าไต้หวัน  มาเที่ยวกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไม่ต้องขอวีซ่ามีเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่น ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เนื่องจากไต้หวันมีความลงตัวในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี  มีเมืองโบราณเล็กๆ คือเมืองจิ่วเฟิ่น อยู่บนภูเขามีแหล่งช้อปปิ้งที่น่าซื้อคือ ซีเหมินติง มีร้านอาหารมากมาย  ค่าครองชีพไม่สูงมาก มาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน จึงไม่แพงอย่างที่คิด มีแหล่งที่เป็นวัดที่ทัวร์มาเที่ยวนิยมมาไหว้พระขอพรคือวัดหลงซาน เมืองที่เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่อิงเกอ   อาหารการกินที่ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันชอบมาอุดหนุนคือ น้ำเต้าหู้แบบร้อนและเย็นทานคู่กับขนมปังใส้ปาท๋องโก๋ มีมาเข้าแถวยาวเลย 8 โมงเช้ายังยาวอยู่เลย  มีร้านชาบู ชาบู ไอศรีม ไอติมเกล็ดน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อของไต้หวันมาเปิดเมืองไทยฮิตถล่มทลาย มีตึกไทเป 101 ที่ต้องไม่พลาดชั้นที่ 89 ชมได้ตอนกลางคืน และท่องเที่ยวไทเปเมืองใหม่ เอกลักษณ์ของไต้หวันขบวนรถไฟสายเก่า ขบวนเล็ก มีอุทยานเย๋หลิว เป็นที่ตั้งของหินที่รูปทรงแปลกตามาที่ไต้หวันถ่ายรูปสวยถูกใจแน่นอน

จองทัวร์ (02)102-0624

แนะนำสถานที่เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน_content

เที่ยวไต้หวัน

เกาะไต้หวันสามารถเที่ยวได้ทั้งปี มาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน มีสถานที่เที่ยวเด็ดๆครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้  จุดไฮไลท์คือ กระเช้าลอยฟ้า เมาคง กอนโดลา อยู่บนความสูงเกือบ 300 เมตร ที่น่าหวาดเสียวคือพื้นเป็นกระจกใสมองเห็นวิวข้างล่าง มากับกลุ่มทัวร์ ไต้หวัน นั่งกระเช้าสามารถแวะที่สวนสัตว์ไทเป และวัดจื่อหนานได้อีกเหมือนกัน มีที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ซึ่งในยุคก่อนนั้นมีนักขุดทองมาขุดทองที่นี่ทำให้แร่ต่างๆ ลดลง ผู้คนทิ้งซากไว้เหลือแค่ความทรงจำที่หมู่บ้านนี้เลยกลายเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

มาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2560 มีทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ในตอนนี้ขอแนะนำหากสาวๆมาเที่ยวซื้อเครื่องสำอาง ห้ามพลาดที่ร้าน สีชมพูชื่อร้าน MOLI  รับรองไม่ผิดหวัง มีเครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมาย  ราคาถูกมากเพราะที่นี่ขยันจัดโป  รอยู่เรื่อยๆ และมีร้าน COSMED  ร้าน86 SHOP  ร้าน Mirada และร้าน Little three และทัวร์ ไต้หวันเที่ยวชมทางรถไฟสาย ผิงซี ได้สัมผัสความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว เป็นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่มีมาสมัยถูกยึดครองจากญี่ปุ่น  สถานีจิ่งถงเป็นสถานีรถไฟที่เป็นไม้ ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเพิ่มเติม

เที่ยวทัวร์ ไต้หวัน สถานที่เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งเกาะหมาจู่ เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ของทุกปี ความเป็นจริงปรากฏการณ์นี้เกิดจากแพลก์ตอนสัตว์ที่เรืองแสงได้ชนิดหนึ่ง แสงสีฟ้าอ่อนจากส่องประกายตัดผ่านคลื่นทะเลที่ ไหลซัดสาดเป็นทัศนียภาพที่งดงามมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ไม่ควรพลาดกับน้ำตาสีฟ้าแห่งเกาะหมาจู่กันนะคะ

หากมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2560 ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี  มีประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่ามี 29 ประเทศรวมทั้งไทยด้วย  หากเดินทางมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2561 อาจจะต้องขอวีซ่าด้วยนะ พรีเมี่ยมเวิล์ด ทัวร์ ได้จัดสถานที่ท่องเที่ยวมาให้คุณทราบพอประมาณ หากมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2561  ต้องขออนุญาตแจ้งโปรแกรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งติดตามเราได้นะคะ

Travel Taiwan

Taiwan Island can travel all year. Taiwan tour. One of the best places to live in the world has come to light. The highlight of the trip is the Mount Gondola Lift, located at a height of almost 300 meters, which is breathtaking, with clear glass floor overlooking the bottom. Come with Taiwan tour group, take a canoe at the Taipei Zoo. And also the Temple of Zanun as well. There is a small ancient village in Phen In the old days, gold miners came to dig gold here, causing the minerals to fall, leaving the remains to the memory of this village became a filmmaker. There are tourists to visit.

Taiwan Tour 2560 Taiwan tour is now recommended if the girls come to buy cosmetics. Do not miss the shop. MOLI pink shop name is not disappointed. There are many brand cosmetics. The price is very good, because there are plenty of restaurants and cafes. There are COSMED, 86 SHOP, Mirada, Little three and Taiwan tours. The old railway line was taken from Japan. Jing Tong Station is a wooden railway station. No more modifications.

Tour Taiwan is a wonderful phenomenon of Koh Chang. It occurs in April-May every year. The fact is, this phenomenon is caused by one kind of fluorescent animal plume. The light of blue shines through the sea. The flow is a beautiful scenery to visit Taiwan is not to be missed with the blue tears of the island.

If you visit Taiwan 2560, Taiwan, except for a visa for those who travel from Thailand to Taiwan for a period of 1 year, there are 29 countries do not require visa, including Thailand. If you travel to Taiwan 2561 may be required visa. Premium World Tour has made you a pretty place to visit. If you visit the 2561 Taiwan tour must ask for the program to know again, follow us here.